Nyanställd servicemekaniker

Från den 24/1 är Niklas Svantesson anställd som servicemekaniker hos oss!

Han har hand om Ponsses service i Dalsland och Bohuslän, till att börja med utgår Niklas från Trollhättan, men en servicelokal i Trestadsregionen är på gång.